K: Mi az ERP (Enterprise Resource Planning - ERP - Integrált vállalatirányítási rendszer)?
V:

Köznyelvi használatban a vállalatirányítási információs vagy integrált vállalatirányítási rendszereket értjük e fogalom alatt. Valamely vállalat tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek, valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége. (Megj.: valójában helytelen az ERP elnevezés, mivel az egy szűkebb kategória. Az ERP a vállalati funkcionalitást megvalósító erőforrás-tervező, integrált vállalatirányítási [corporate governance] információs rendszer.)

K: Mi az a CRM rendszer (Customer Relationship Management - ügyfélkapcsolat-kezelés)?
V:

Az ügyfélkapcsolat-kezelés fogalma egy cég partnerei felé irányuló folyamatainak leírására vonatkozik. A CRM szoftver célja, hogy ezeket a folyamatokat támogassa, illetve hogy a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat tárolja.
A CRM-folyamatok köre magába foglal minden olyan folyamatot, ami valamilyen formában köthető az ügyfelekkel való együttműködéshez, a meglévő ügyfelek kiszolgálásához, a nekik történő újraértékesítéshez vagy potenciális ügyfelek megkereséséhez. A CRM-fogalom elterjedése és használata szorosan köthető az ezeket a folyamatokat támogató szoftverekhez, amelyek ezen a néven a kilencvenes évek közepe óta léteznek.

K: Mit jelent az EDI (Electronic Data Interchange)?
V:

Az elektronikus adatcsere szigorúan strukturált üzeneteknek számítógépek közötti, emberi közreműködés nélküli cseréje. Az elektronikus dokumentumokat, amelyek a szigorúan formázott üzeneteket reprezentálják, a küldőtől a fogadóig tetszőleges távközlési csatornán vagy fizikai tárolóeszközön el lehet juttatni. Kiemelkedő szerepe van a szállítólevelek küldésénél, elektronikus számlázásnál, banki átutalásoknál, elektronikus adóbevallásnál stb. Ennek megfelelően az elektronikus adatcserének iparágaknak megfelelően több megvalósítása, szabványa ismert (pl. Odette, VDA, EDIFACT).

K: Integrált:
V:

Az az állapot, amikor egy rendszer (esetünkben integrált vállalatirányítási rendszer) különböző felületei egységes keretrendszerben, egy központi adatbázisban dolgoznak, a különböző üzleti területek (logisztika, pénzügy, gyártás stb.) esetében is. Az integráció nagy előnye az adatok egységes kezelése (megszűnik a duplikáció és a felesleges adminisztráció, az információk könnyebben nyomon követhetőek), illetve megfelelő jogosultságok mellett mindenki számára láthatóvá válnak a szükséges adatok.

K: Van az abas vállalatirányítási rendszernek demo verziója?
V: Technikailag lehetséges lenne demo verziót létrehozni, azonban a rendszer működésére vonatkozó képzés és adatok nélkül nagyon nehéz lenne vele bármit kezdeni.
K: Az abas Mobile alkalmazás kipróbálható?
V:

Igen. Okostelefonján vagy tabletjén gépelje be böngészőjébe a www.abas.de/mobile címet. Szabadon vihet fel adatokat, és kipróbálhatja a funkciókat. Bővebb információ az abas mobil integrált vállalatirányítási megoldásai oldalon.

K: Milyen operációs rendszert javasolnak működtető környezetként?
V: Egyértelműen a Linux valamely verzióját javasoljuk - de a rendszer platformfüggetlen, így más környezetben is tökéletesen működőképes.
K: Szükséges-e külön adatbázis-kezelő motor az alkalmazáshoz?
V: Nem. Az abas rendszerének része egy objektumorientált adatbázismotor.
K: HTML (HyperText Markup Language):
V: A HTML egy leíró nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki, mára internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Web Consortium) támogatásával.
K: XML (Extensible Markup Language):
V:

Az XML a W3C szervezet által ajánlott általános célú leíró nyelv, speciális célú leíró nyelvek létrehozására. Különböző adattípusok leírására képes, elsődleges célja strukturált szöveg és információ megosztása az interneten keresztül. Az XML-en alapuló nyelvek (például RDF, RSS stb.) leírása formális, így lehetővé téve a programok számára a dokumentumok módosítását és validálását a formátum előzetes ismerete nélkül.

K: Trade verzió:
V:

Az abas Business Suite azon verziója, amelyben a gyártás modul nem kerül aktiválásra.

K: Infosystem:
V:

Az abas Business Suite standardizált lekérdező és/vagy vezérlő felülete, ahol a felhasználó különféle lekérdezési paraméterek alapján kap információt általában táblázatos formában. Jó példák erre a nyitott szállítások vagy a gyártás központ.

K: Mandant:
V:

Adatbázis. Az egyes mandantok az egyes adatbázisokat jelentik, amelyek az installációban szerepelnek, pl. demo mandant (demo adatbázis), erp mandant (erp adatbázis).

K: GUI (Graphical User Interface):
V: Grafikus felhasználói felület. A rendszer különböző funkciói, parancsai jól értelmezhető, szemléletes grafikus elemek segítségével jelennek meg. Ezen a felületen keresztül kezeli a felhasználó a rendszert. A GUI elemeinek tekinthetőek például a parancsikonok.
K: Interfész:
V:

Kapcsolódási pont. A külső alkalmazások és az abas közötti összeköttetést, kommunikációt teszik lehetővé. Több interfész is lehet az abas adatbázisai és más külső alkalmazások között.

K: Maszk:
V:

Az adatbázisokon belül különböző adattáblák találhatók. Ezen adattáblák bizonyos mezőinek megjelenítésére szolgál a maszk. Egy adattáblához létezhet több maszk is, ha más-más adattartalmat szeretnénk megjeleníteni.

K: Vállalatirányítás?
V: abas!