Az InterJNet Számítástechnikai Kft. vezetésének alapvető célkitűzése, hogy ügyfeleinek olyan magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, amelyek teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és maximálisan kielégítik az ügyfelek igényeit. A társaság vezetése az abas ERP rendszerimplementálás és rendszerfenntartás színvonalának folyamatos emelése érdekében ISO 9001 szabvány szerinti MIR-t alakított ki és működtet. A szabványban foglaltak maradéktalan teljesítését a minőségpolitika következetes megvalósításával kívánja elérni, amelynek legfontosabb elemei a következők:

  • tapasztalt, jelentős és eredményes szakmai múlttal rendelkező, kvalifikált munkatársak alkalmazása és folyamatos továbbképzése mind a szakmai, mind a minőségirányítási ismeretek fejlesztése végett – ennek érdekében a kiválasztás és a képzés tervszerűségének fokozása;
  • a piaci viszonyok alapos, naprakész ismerete – az informatika és a közgazdaságtan tudományának és gyakorlatának folyamatos figyelemmel kísérése, törekvés a fejlődési irányok, ígéretes tendenciák felismerésére és az azokhoz való alkalmazkodásra;
  • annak tudatában, hogy a sikeres vállalkozás alfája és omegája az elégedett megrendelő, gyakorlati szemléletű, eredményorientált szolgáltatások nyújtását tekinti fő feladatának határidőre, a megszabott költségkereteken belül;
  • a megrendelő céljainak, feladatainak leginkább megfelelő informatikai megoldásokat ajánl, s a kiválasztott megoldás megvalósításához magas színvonalú támogatást biztosít, ezáltal partnereivel hosszú távú kapcsolatok kiépítésére törekszik;
  • a MIR keretei között a vezetés folyamatosan figyelemmel kíséri a felelősségi körök érvényesülését, illetőleg méri – ahol lehet, számszerűsítve – a munkafolyamatokat, a szolgáltatások és az előállított termékek minőségét; nagy hangsúlyt helyez a megrendelői elégedettség mérésére, szükség esetén hatékony intézkedéseket kezdeményez az elégedettség növelése érdekében;
  • a társaság biztosítja, hogy csak professzionális minőségű és jogtiszta termékeket forgalmaz, és szállítóit a minőségirányítási követelmények szempontjából rendszeresen értékeli;
  • a mérések és ellenőrzések eredményeit hasznosítva szükség esetén megújítja szervezeti kereteit és működési rendjét, folyamatosan adaptálja a minőségirányítási szabvány korszerűsített változatait, illetve kiegészíti rendszerét az informatika fejlődése által megkövetelt fejlesztésekkel;

A minőségért viselt felelősség nem korlátozódik az InterJNet Számítástechnikai Kft. vezetésére. Minden munkatárs felelős saját munkája minőségéért, a MIR előírásainak betartásáért.

Jelmondatunk: "Testreszabott, tevékenységorientált, minden vállalati folyamatra kiterjedő informatikai rendszerek készítése és üzemeltetése".

Jászberény, 2018. április 30.

Hoffer István
ügyvezető igazgató