"Spirit of abas"

Az érdeklődőknek és vevőknek nagy elvárásaik vannak egy vállalatirányítási rendszerrel szemben – az abas ezeknek eleget tesz. Az abas felhasználók megelégedettsége mindig a középpontban áll. A megelégedettség, minőség és szolgáltatás elválaszthatatlanul összefüggnek – az abas erre orientálódik a napi munka során. A vezérgondolat mindig az, hogy az abas vevők arra tudjanak koncentrálni, ami a legfontosabb számukra: a fő üzleti tevékenységükre. Az előtérben mindig a szoftver minősége áll, amire egy folyamatos, automatizált minőségbiztosítás vonatkozik. A karlsruhei szoftvergyártó dolgozói minőségi körökben és a mindenkori munkaterületükön dolgoznak a minőség javításán. Az abas keresi a konstruktív párbeszédet a felhasználóival, változatos javaslataik fontos impulzusokat adnak az abas Business Software továbbfejlesztéséhez. A nyitottság és a bizalom hozzájárul ahhoz, hogy az együttműködés mindkét fél számára tartósan hasznot hozó legyen. Hogy az abas vevők ezt az útirányt jónak tartják, azt azoknak az új vevőknek a nagy száma mutatja, akik személyes ajánlás révén jutottak el az abashoz.

Gazdasági eredmény közös elkötelezettségen keresztül

Az abas azt az irányelvet követi, hogy a hosszú távú eredmény fontosabb, mint a rövid távú növekedés vagy nyereség. Hosszú távú vállalati eredmény csak fair és partneri magatartáson keresztül érhető el valamennyi üzleti tevékenységnél. Eredményesnek lenni azonban azt is jelenti, hogy gazdasági eredménnyel is rendelkezünk. Megfelelő tőkehozam biztosítja a vállalat innovációs képességét és stabilitását. Ez lehetővé teszi a szolgáltatások magas színvonalon tartását és a jövőről való gondoskodást. A teljes abas csoport dolgozói naponta hozzájárulnak a sikerhez. Jó eredmények csak közösen érhetők el. Hogy a fejlesztésben, a támogatásban, a hotline-ban, az ügyvitelben vagy a marketingben – a siker attól függ, hogy minden dolgozó örömmel, lelkesedéssel és elkötelezettséggel végezze a munkáját és megtegyen minden tőle telhetőt, hogy az abas Business Software-t intelligens és a jövőben is biztos megoldásként vigye előre.

A jövő az abas napi feladata

A kihívások azok, amiket az abas mindig elfogad. Az elért cél már mindig a múlt. A piacok, a keretfeltételek és a standardok változnak, új tapasztalatok és felismerések szerezhetők, a követelmények nőnek. Az új kihívások elfogadása, a jó és bevált dolgok folyamatos javítása csak minden egyes résztvevő személyes elkötelezettségével, új ötletek megvalósításával, a piachoz és vevőkhöz való közelséggel és előrelátással lehetséges. Ennek a kihívásnak mindig eleget tenni az abas számára egyszerre öröm és ösztönzés.

30 év abas, 30 év fejlődés!